Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Halvor Heyerdahls vei 48
Mo i Rana, Nordland, 8626
Norway

+47 751 55 000

Company presentation of Arctic Circle Data Center AS, a data center offering host, co-host, cloud, consulting and edge compute services.

We specialize in open source solutions and have made our own designsbased on Open Compute hardware and Open Source software.

We utilize the natural resources of the arctic; clean power and natural cooling to offer Edge Cloud Services.

verden i hand.png

Regional nettstruktur

FORBEDRET REGIONAL NETTSTRUKTUR

God internettilgang er et være eller ikke være for utvikling av nytt næringsliv utenfor sentrale strøk. Gode nett-tilganger muliggjør desentraliserte arbeidsplasser og mulighet for nyskapning basert på digitale behov og utfordringer.

Økte datamengder knyttet til ny teknologi som 5g og IoT kombinert med et økende bruk av videobasert strømming og andre tjenester skaper utfordringer med linjekapasitet og responstid. En god nettstruktur er derfor en forutsetning til å kunne leve i den digitale verden når en bor i Nord-Norge

Mo i Rana er et naturlig knutepunkt på kommunikasjonen nord-sør / øst vest med gode forbindelser i dag.

nett_ACDC.jpg

Vi mener derimot at dagens infrastruktur ikke er optimal i forhold til fremtidens behov og vi jobber sammen med partnere i forskjellige prosjekter for å forbedre nettstrukturen for framtiden.

Her er noen av prosjektene som vi har bidratt til direkte eller indirekte:

Midgardsormen - transatlantisk undersjøkabel med landing i Nordland 

ACDC har støttet Mo Industri Park (MIP) og Midgardsormen AS i deres arbeid for å realisere tilkobling til transatlantisk internettkabel i Nordland.

Her kan du finne mer informasjon om prosjektet

Forbedret nettstruktur

Sammen med andre partnere har ACDC jobbet for å forbedre nettstruktur ved å identifisere flaskehalser samt analysere mulige løsninger for en forbedret nettflyt og -struktur i regionen.

Dette er et pågående prosjekt med mulige positive ringvirkninger for hele Nordkalotten.