Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Halvor Heyerdahls vei 48
Mo i Rana, Nordland, 8626
Norway

+47 751 55 000

Company presentation of Arctic Circle Data Center AS, a data center offering host, co-host, cloud, consulting and edge compute services.

We specialize in open source solutions and have made our own designsbased on Open Compute hardware and Open Source software.

We utilize the natural resources of the arctic; clean power and natural cooling to offer Edge Cloud Services.

News / Nyheter

Ny daglig leder i ACDC

Stein Erik B. Myhre

Arctic Circle Data Center AS (ACDC) har de siste månedene vært på jakt etter ny daglig leder. Søket har gitt resultater og 38 år gamle Arne Handal fra Bergen har nylig takket ja til stillingen.

Fra 1. oktober vil den nye daglige lederen være på plass. Handal bor for tiden i Asker sammen med sin kone og to barn og vil ukependle til Mo i Rana i starten.

Handal har en bred akademisk bakgrunn med både en master i matematikk/programmering, en doktorgrad i prosess-/petroleumsteknologi og en påbegynt MBA i strategisk ledelse. I tillegg har han variert arbeidserfaring fra både inn- og utland, og har vært med på å bygge opp selskap og forretningsområder. Handal har også ikke minst kommersiell erfaring og relevant kompetanse innen prosjektledelse, innovasjonsledelse, digitalisering og forretningsutvikling, noe som vil være svært viktig etter hvert som ACDC skal skalere opp produktporteføljen ytterligere i tiden fremover.

På spørsmål om hvorfor Handal nå skifter næringslivssektor, svarer Bergenseren at grunnen er todelt.

– I et større perspektiv er bærekraftig utvikling av industri med kobling til eksempelvis sirkulære forretningsmodeller viktig. Her fremstår Mo Industripark fremoverlent og som et spennende miljø å være med å utvikle, sier den nye daglige lederen. Handal har også har troen på at yngre generasjoner vil være opptatt av dette når de velger utdannelse og karrierevei.

– Arctic Circle Data Center fremstår som en viktig aktør og et mulig bindeledd innen de digitale endringene både industri og samfunn er i tilføyer Handal.

Mo Industripark AS er største eier i ACDC, og administrerende direktør i MIP AS Arve Ulriksen sier at rekruttering av ny daglig leder i denne fasen har vært en del av en langsiktig plan for selskapet.

– Vi er veldig fornøyd med å få Arne med på laget som kan bidra til å videreutvikle ACDC til nye høyder. All honnør til Jan-Erik Svensson og hans team som har jobbet målrettet med ACDC over år og fått realisert et kommersielt datasentertilbud. Når selskapet nå er kommet over i en ny fase, har planen hele veien vært å supplere teamet med ny kompetanse. Vekstambisjonene for ACDC er betydelige, både hva gjelder produktportefølje og markedsandel og her mener vi ny daglig leder Arne Handal tilfører verdifull tyngde. Jeg er samtidig glad for at teamet utvikler seg og at vi beholder verdifull kompetanse i selskapet som nå får en ny daglig leder, sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

Styreleder Arve Ulriksen og ny daglig leder Arne Handal

Styreleder Arve Ulriksen og ny daglig leder Arne Handal