Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Halvor Heyerdahls vei 48
Mo i Rana, Nordland, 8626
Norway

+47 751 55 000

Company presentation of Arctic Circle Data Center AS, a data center offering host, co-host, cloud, consulting and edge compute services.

We specialize in open source solutions and have made our own designsbased on Open Compute hardware and Open Source software.

We utilize the natural resources of the arctic; clean power and natural cooling to offer Edge Cloud Services.

News / Nyheter

Arctic Circle Data Center gets prize for "best new company in 2017"

Stein Erik B. Myhre

During the annual show held by Mo i Rana næringsforening ACDC was selected "best new company of 2017". 

The jury highlighted the digitization strategy and cutting edge technology that cloud computing represents and future development possibilities.

In Norwegian:

"Arctic Circle Data Center, som ble etablert i 2014 som et ledd i Mo Industripark sin digitaliseringsstrategi. Big data, skyløsninger og optimalisering i produksjonsprosesser vil få en betydelig vekst i årene som kommer, som vil påvirke måten vi jobber på. Her er ACDC i ferd med å ta en internasjonal posisjon.
Satsingen har allerede gitt ringvirkninger for flere aktører i industriparken, samtidig som bredden i parkens tjenestetilbud vokser. På slutten av 2017 kommersialiserte de sin egen skytjeneste, og de er godt i gang med å bygge opp nye typer virtuelle servere, databasetjenester og kunstig intelligens-tjenester." (bilde: Privat)
Arve_galleria_190118.jpg