Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Halvor Heyerdahls vei 48
Mo i Rana, Nordland, 8626
Norway

+47 751 55 000

Company presentation of Arctic Circle Data Center AS, a data center offering host, co-host, cloud, consulting and edge compute services.

We specialize in open source solutions and have made our own designsbased on Open Compute hardware and Open Source software.

We utilize the natural resources of the arctic; clean power and natural cooling to offer Edge Cloud Services.

shutterstock_127133177.png

Norsk start

Utilizing the Arctic to make digital resources

Arctic Circle Data Center

Go to cloud!

DIGITAL KONKURRANSEKRAFT

 

Arctic Circle Data Center AS tilbyr digitale ressurser og tjenester for å øke våre kunders konkurranseevne. Ved å tilby nære datasenter- og skytjenester basert på åpen kildekode og egen redundant infrastrukltur vil vi bidra til å digitalisere og forbedre konkurransekraft for våre kunder

Den arktiske regionen har overskudd av grønn energi gjennom vannkraft, kombindert med naturlig gunstige temperaturer for kjøling er regionen gunstig for etablering og drift av datasentre. Arctic Circle Data Center AS kombinerer de naturgitte fordelene med spisskompetane for å kunne tilby sikker, skalerbare og kostnadseffektiv datakraft og ressurser klargjort for framtidens behov

 

Våre kunder kan utnytte digitale ressurser for å redusere kostnader, forbedre prosesser og vedlikehold, automatisere og utvikle nye tjenester basert på framtidens digitale behov.

Vi har utviklet en egen skytjeneste hvor du som kunde kan få skalerbar og lokal digital infrastruktur til konkurransedyktige priser. Følg lenken under for å gå til vår hjemmeside for skytjenester eller les videre om våre andre tjenester på disse sidene.

 
 
 

VÅRE TJENESTER

Arctic Circle Data Center tilbyr en rekke tjenester i tillegg til skytjenester, her finner du mer info om hva vi kan gjøre for deg.

Les mer →

VÅRE PROSJEKTER

Arctic Circle Data Center deltar i en rekke prosjekter og fora for å utvikle regionen i forhold til datasentertjenester

Les mer →