Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Halvor Heyerdahls vei 48
Mo i Rana, Nordland, 8626
Norway

+47 751 55 000

Company presentation of Arctic Circle Data Center AS, a data center offering host, co-host, cloud, consulting and edge compute services.

We specialize in open source solutions and have made our own designsbased on Open Compute hardware and Open Source software.

We utilize the natural resources of the arctic; clean power and natural cooling to offer Edge Cloud Services.

shutterstock_578916979.png

Digitaliseringsprosjekter

 

RESSURSER TIL DIGITALISERING 

Arctic Circle Data Center har som mål å kunne tilby datakraft og ressurser for at våre kunder skal kunne benytte seg av den beste tilgjengelige teknologi. Digitalisering av bedrifter og offentlig virksomhet vil være avgjørende for å kunne møte framtidens krav og den globale konkurransen.

Internet of Things(IoT), robotisering/automatisering, industry 4.0, Big Data, maskinlæring, kunstig intelligens (AI) og  utvidet virkelighet(AR) er alle konsepter og teknologier som kan og vil påvirke hverdagen for de fleste bransjer. vi ønsker å bidra til at våre kunder har de nødvendige ressursene og kompetansen til å kunne gå inn i den digitale fremtiden samtidig som de kan fokusere på sine kjerneområder. 

Vi er involvert i flere prosjekter hvor digitalisering, konvertering til skytjenester, prosessforbedring og reduserte kostnader er sentralt. Vi bistår sammen med partnere i utviklingen av nye prosesser, teknologier og metoder for en digital fremtid.

Uansett bransje eller sektor vil ny disruptiv teknologi skape muligheter og trusler, vi ønsker å tilby digitale ressurser med lav responstid for å kunne styrke våre kunders konkurransekraft.

Skyressurser er svært kostnadseffektive i forhold til prosjekter da de kan skaleres opp og ned etter behov. Ta kontakt for støtte til ditt prosjekt.

shutterstock_1039887037.png

HAR DU ET DIGITALT FORBEDRINGSOMRÅDE?

Ta kontakt med oss og vi vil sammen med våre partnere se på mulig løsninger for deg. L