Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Halvor Heyerdahls vei 48
Mo i Rana, Nordland, 8626
Norway

+47 751 55 000

Company presentation of Arctic Circle Data Center AS, a data center offering host, co-host, cloud, consulting and edge compute services.

We specialize in open source solutions and have made our own designsbased on Open Compute hardware and Open Source software.

We utilize the natural resources of the arctic; clean power and natural cooling to offer Edge Cloud Services.

Secure DC.png

Campus

ARCTIC CIRCLE DATA CENTER CAMPUS

Arctic Circle Data Center jobber for å kunne tilby datasenter-tjenester basert på egen infrastruktur / eget datasenter i Mo Industripark, dette er tenkt samlokalisert med andre aktører og benevnes derfor som "Data Center Campus".

Et slikt datasenter vil kunne dekke behovene for regional hosting og co-hosting og vil kunne tilby andre tradisjonelle datasentertjenester til regionale kunder. Med eget bygg er det anledning for å kunne dekke spesialkrav knyttet til industri slik som betalings- og banktjenester, langtidslagring samt datadrift med krav til spesiell sikkerhet.

3d_kart_v2_utentekst.jpg

Vi jobber utfra en foreløpig plan på at prosessen skal kunne starte i Q3 2018, med ferdigstillelse og lansering i Q2/Q3 2019.

Ta kontakt dersom du er interessert i å leie kapasitet eller plass i vårt kommende datasenter, eller om du har andre behov.